واقعیت افزوده چیست؟

واقعیت افزوده

واقعیت افزوده ( Augmented Reality )تکنولوژی نسبتا جدیدی است که به وسیله افزودن یکسری نماهای دیجیتالی به دنیای واقعی، ارتباط شما را با مسائل روزمره معنی دار تر میکند. این نماهای دیجیتالی از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر از دنیای بیرون ایجاد میشوند و با عناصر دنیای واقعی پیوند می خورند.

نحوه عمکرد واقعیت افزوده

  • بخش اول : همه داده های مورد نیاز از دنیای واقعی به وسیله سنسورهای مختلف دریافت میشوند.
  • بخش دوم : همه اطلاعاتی که در بخش اول تهیه شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با جستجو در منابع اطلاعاتی مختلف، اطلاعات مورد نیاز برای سوژه مورد نظر به دست می آید.
  • بخش سوم : اطلاعات به دست آمده، با شکل و ظاهری مطلوب نمایش داده میشوند.

Complete Corporate Identity

We Rethought Everything

%

Corporate Rebranding

%

Website Redesign

Day Turnaround

Amazing Result


Mobile Site Boosted Sales By 50%

Mobile Refresh

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor

Rebuilt From the Inside Out

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor

Extensive Demographic Studies

The Challenge Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor


  • Mobile Sales 80%
  • Website Traffic 50%
  • Conversion Rate 75%
  • Email Subscribers 60%

The Results Were Amazing

Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor, leo felis vehicula quam, ut accumsan augue nunc at nisl. Vivamus ipsum velit, ullamcorper quis nibh non, molestie tempus sapien. Mauris ultrices, felis ut eleifend auctor, leo felis vehicula quam, ut accumsan augue nunc at nisl.

Live Project